האם גם לך יש ילד שהוא טוב מדי?

האם גם לך יש ילד שהוא טוב מדי? שיחה עם אמא על הילד שלה:"זה נהדר שהוא כזה ילד טוב ומאמי כזה.אבל אין ספק שאני מרגישה שלפעמים הוא שותק מדיובולע…ולא מגיב בחזרהוכל מה שמבקשים הוא עושה.. עכשיו אנשים בטח אומרים: סתמי, חמסה עליובטח, נכון, למרות שאני בטוחה שגם הוא היה רוצהלהחזיר כשמציקים לו או כשמרביצים לו…ולענות כשלועגים […]