שאלון אבחון ראשוני

זהו אבחון ראשוני בלבד
שמטרתו להעלות את המודעות שלך לפרטים קטנים
ולבדוק אם יש לילדך צורך באימון מנטלי?

אם ישנם סעיפים שעולים בדעתך ואינם רשומים
את מוזמנת לרשום אותם ברובריקה ריקה בסוף האבחון.

סמני מהו הדפוס שמאפיין את ילדך בדרך כלל 
(ולא פעם בכמה זמן)

א. בחברה
ב. בבית
ג. בבית הספר
ד. מצב אישי